Om oss

KvalitetsBygg är ett företag där ni som kunder kan känna er trygga. Hos oss finns inte bara kunskap inom ett område utan hela vårt företag är uppbyggt på tanken att kunna tillhandahålla en gedigen och bred kompetens inom allt som har med bygg att göra. För företag eller privatpersoner, hos oss kan man förlita sig på att få service av högsta kvalité och ett arbete utfört i enlighet med miljön och efter utsatt tid.

Från spadtag till spadag

Hos oss kan man finna hjälp från markarbete till elektronik, till VVS, till måleri, till kakel och klinker, det vill säga allt som behövs för din bostad. Från mindre arbeten till stora, från små kunder till större entreprenader finns vi där med lång erfarenhet och ett motiverat engagemang för att inte bara möta de förväntningar som kunden har, utan för att förverkliga drömmar. Vare sig det är ny-, ombyggnationer eller en kontorsanpassning i Stockholm tar vi oss an ansvaret som det betyder när du sätter din tilltro till oss.

14 år med kundfokus

KvalitetsBygg bildades 2006 av Per Anderson och Ulf Kaiser och har idag 58 anställda. Våra medarbetare är skickliga inom sina områden och har inga problem med att utföra annorlunda eller specialanpassade uppdrag. Vad gäller miljöengagemang är det inte bara under arbetets gång som fokus finns på denna fråga, utan KvalitetsBygg utför även saneringar av asbest, PCB, PAH samt sanering av förorenad mark. Allt för att den värld vi delar tillsammans ska komma ett steg närmre till att vara en giftfri plats.